Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 114-121
V枕測砧外徑測微器


適用於量測5構型切削工具
114-137主軸與測砧使用鎢鋼材質

三豐編號 測定範圍 解析度 V枕角度
114-121 5-25mm 0.01mm 108°/溝槽
114-165 5-25mm 0.01mm 108°
114-122 25-45mm 0.01mm 108°
114-123 45-65mm 0.01mm 108°
114-124 65-85mm 0.01mm 108°
114-137 2.3-25mm 0.01mm 108°