Griffin專業品管測量儀器之量測工具Mitutoyo 314-251-10
數位式V枕測砧外徑測微器


適用於量測3構型切削工具
USB輸出線:2m 06ADV380B
SPC輸出線:1m 05CZA662 / 2m 05CZA663
三豐編號 測定範圍 解析度 V枕角度
314-251-10 1-15mm 0.001mm 60°/溝槽
314-252-10 10-25mm 0.001mm 60°/溝槽
314-261-10 1-15mm 0.001mm 60°
314-262-10 10-25mm 0.001mm 60°
314-253-10 25-40mm 0.001mm 60°